Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

KOTA er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KOTA

Adresse:   Håndværkervænget 11, Ramme, 7620 Lemvig

CVR-nr.:   29 61 71 20

Telefon:   97 88 98 00

E-mailadresse: mail@kota.dk

www: https://kota.dk.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Kontaktformularer

Ved din henvendelse via vores kontaktformularer på kota.dk kan vi indsamle følgende personoplysninger om dig:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Bemærk, at de oplistede personoplysninger i denne politik kan blive behandlet i forbindelse med administrationen af henvendelsen. Vi vil altid kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige.

De indsamlede personoplysninger er nødvendige for, at vi kan registrere din henvendelse og i kommunikation med dig herom. Vores service er således afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. 

Når du ønsker at blive kontaktet vedrørende et eller flere af vores produkter eller services, registrerer vi de data, som du oplyser i formularen. Vi har behov for disse data, så vi kan kontakte dig og give dig den bedst mulige rådgivning ift. de ønskede produkter.

Når du oplyser disse data i formularen, giver du samtykke til at Kota anvender dataene til ovenstående formål.

Dataene opbevares max 1 år og benyttes kun til dette ene formål, hvorefter de slettes.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Ansøgerens personlige data (navn, adresse, tlf.nr. og lignende) vil udelukkende blive anvendt af KOTA i forbindelse med rekrutteringsforløbet. Denne personlige data opbevares strengt fortroligt og er kun tilgængelige for KOTA’s ejer, Jes Rokkjær.

Dokumentationen bruges til at lave en samlet vurdering af ansøgeren. Dokumentationen kan suppleres af yderligere oplysninger, herunder f.eks. referenceudtalelser.

Ansøgninger opbevares i maksimalt op til 6 måneder, uanset om det er uopfordret eller opfordret ansøgninger. Herefter vil dine oplysninger blive slettet/makuleret, såfremt det ikke har ledt til et ansættelsesforhold. 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Når du handler hos KOTA, behandles følgende personoplysninger:

Som kunde ved KOTA behandles dine oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, og evt. CVR nr, i forbindelse med ordre og handel mellem kunden og KOTA. Denne personlige data opbevares fortroligt og er kun tilgængelig for ansatte ved KOTA ifm. udførelse af arbejdet for kunden.

Data på kunder slettes iht. Gældende lovgivning, herunder af hensyn til bogføringslovens kap. 5 om opbevaring af bogføringsmaterialer § 10.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning og ajourføring

KOTA’s persondatapolitik opdateres ved ændringer, og minimum én gang årligt. Seneste ajourføring er sket d. 24.05.2020.